• Srpski
  • English
  • Русский
DIREKCIJA
Mihailo Selakovic
Vlasnik: Mihailo Selaković
Tel: +381 31 572 602
       +381 31 572 615
       +381 31 510 047
       +381 31 31 00 265
E-mail: mtk@mtk.rs
mihailo.selakovic@mtk.rs
Marko Selaković
Direktor: Marko Selaković
Tel: +381 31 572 602
        +381 31 572 615
E-mail: mtk@mtk.rs
marko.selakovic@mtk.rs
KOMERCIJALA
Marija Đurić
 Kontakt: Marija Đurić
Tel: +381 31 572 602
       +381 31 572 615
E-mail: mtk@mtk.rs
marija.djuric@mtk.rs
Katarina Popović
 Kontakt: Katarina Popović
Tel: +381 31 572 602
       +381 31 572 615
E-mail: mtk@mtk.rs
katarina.popovic@mtk.rs
MARKETING
Veljko Selaković
Kontakt: Veljko Selaković
Tel: +381 31 572 602
       +381 31 572 615
E-mail: mtk@mtk.rs
veljko.selakovic@mtk.rs  
FINANSIJE
Mirjana Selaković
Kontakt: Mirjana Selaković
Tel: +381 31 516 599
       +381 31 516 679
E-mail: mtk@mtk.rs
mirjana.selakovic@mtk.rs
PROIZVODNJA
Željko Aleksić
Kontakt: Željko Aleksić
Tel: +381 31 572 602
       +381 31 510 047
E-mail: mtk@mtk.rs
zeljko.aleksic@mtk.rs
 

Podaci o firmi:
MTK METAL-KOMERC
Popova voda bb
Bela Zemlja
31 311 Užice
Lokacija na karti

- APR rešenje o promeni adrese
- Podaci za identifikaciju domaći
- Podaci za identifikaciju inostrani

>> PITAJTE NAS >>
 

© 2004 - 2019. MTK METAL-KOMERC Užice . Srbija . Telefoni: +381 31 572 602 . +381 31 572 615 ISO 9001
Tehnička realizacija  RadionicaKRUG

 

Scroll to Top