Kontakt

MTK Metal-komerc d.o.o.
Popova Voda bb
31311 Bela Zemlja / Drijetanj
Užice, Srbija
Tel/fax:
+381 31 572 602
+381 31 572 615
+381 31 516 599
+381 31 510 047

E-mail:
mtk@mtk.rs

Web site:
www.metalkomerc.com
www.mtk.rs

GENERALNI DIREKTOR

Marko Selaković

e-mail: marko.selakovic@mtk.rs

PRODAJA

Marija Milutinović
e-mail: marija.milutinovic@mtk.rs
Vesna Ristanović
e-mail: vesna.ristanovic@mtk.rs

NABAVKA

Veljko Selaković
e-mail: veljko.selakovic@mtk.rs
Bojana Malidžan
e-mail: bojana.malidzan@mtk.rs
Dragana Jelić
e-mail: dragana.jelic@mtk.rs
 

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Mirjana Selaković

e-mail: mirjana.selakovic@mtk.rs
Ljubica Rajevac
e-mail: ljubica.rajevac@mtk.rs
Dragana Jokić
e-mail: dragana.jokic@mtk.rs
 

TEHNIČKA PRIPREMA

Željko Aleksić

e-mail: zeljko.aleksic@mtk.rs
Milica Mitričević
e-mail: milica.mitricevic@mtk.rs
Prokopije Popović
e-mail: prokopije.popovic@mtk.rs
Boban Kostadinović
e-mail: boban.kostadinovic@mtk.rs
Miroslav Jevtić
e-mail: miroslav.jevtic@mtk.rs
                 
SEKTOR KVALITETA

Marija Đurić

e-mail: marija.djuric@mtk.rs
Ivan Vermezović
e-mail: ivan.vermezovic@mtk.rs

 
GPS coordinates: 43.83104, 19.79599