Poseta gradonačelnika Užica MTK Metal-komercu

U okviru programa "100 dana u 100 firmi", gradonačelnik Užica je posetio MTK Metal-komerc. Osnovni cilj programa je unapređenje saradnje između privrednika i javnih institucija u Užicu. Shodno tome, planirano je da najviši rukovodioci grada Užica u prvih 100 dana vlasti posete 100 privatnih firmi koje posluju na teritoriji grada Užica i na taj način se bliže upoznaju sa potrebama i problemima privatnog sektora.