Alati za industriju pakovanja

Ova grupa obuhvata širok spektar alata za proizvodnju limenki.

Izuzetno brz razvoj uslovljen velikom potražnjom u industriji pakovanja, postavlja visoke izazove proizvodjačima alata za tu industriju. Naša proizvodnja odgovara na sve zahteve u izradi alata za proizvodnju limenki, ambalaže za konzerviranu hranu, ambalaže za kreme, lepkove i silikone...