Valjci za hladno i toplo valjanje

strafte1. Ovalni valjci
strafte2. Kružni
strafte3. Formirajući
strafte4. Profilni
strafte5. Nazubljeni

Valjci za hladno i toplo valjanje - Primena tvrdog metala kao konstrukcionog materijala za izradu alata za valjanje, pokazala se izvanrednom u proteklih nekoliko godina. Ovakvi alati imaju visoku otpornost na habanje. Njihovim korišćenjem znatno se povećava izlazna brzina valjanog materijala i kvalitet proizvoda, kao i produktivnost u ovoj vrsti proizvodnje.
Radne mogućnosti i trajnost valjaka zavise dobrim delom od uslova rada: temperature valjanja, izlazne brzine materijala, kvaliteta i vrste hladjenja, kvaliteta valjanog proizvoda, čvrstoće šipke i sastava, načina uležištenja valjka, a najviše od kvaliteta samog valjka za koji mi garantujemo.